345

Yvonne Colson In memoriam

In memoriam Yvonne Bormans,

 

Beste familie en vrienden van Yvonne,

 

Weerom staan we hier op de uitvaart van een dierbaar Probuslid, Yvonne.

Wat betekende Yvonne voor Probus . Jammer genoeg heb ik haar zelf  niet zo goed gekend, maar van haar dochter en vrienden weet ik dat zij altijd uitkeek naar onze Probusbijeenkomsten. Al struinend door de fotoalbums zie ik dat zij ook alle uitstappen meedeed. Het is maar de laatste jaren dat gezondheid en fysieke belemmeringen haar verhinderde aanwezig te zijn

Zij behoorde tot het groepje van eerste stichtende leden van Probus Genk. Tot op zeer hoge leeftijd kwam zij naar alle samenkomsten en genoot daar met volle teugen van. Probus had een apart plaatsje in haar hart en kon altijd op haar rekenen. Haar hulpvaardigheid kende geen grenzen, zij was steeds bereid andermans problemen en bezorgdheden ter harte te nemen en te helpen.

Ook onze club mocht genieten van haar generositeit.

Geen mooier bewijs dan de Bormansbeker , die jaarlijks uitgereikt werd en nog steeds wordt overhandigd aan de winnaar van onze Petanquewedstrijd in de maand juli, ( nu vrijdag) . Dit zullen we ook in de toekomst blijven doen en dan haar telkens gedenken. Van haar Probusvrienden vernam ik dat ook de jaarlijks nieuwjaarsvieringen en machtsoverdracht  ten huize Yvonne legendarisch waren.

Zij had in de Probusgroep trouwe vrienden, die haar op regelmatige basis een bezoekje brachten. Daarbij had ze het grote geluk haar oude dag bij haar dochter Miraise te verblijven, waar ze met de grootste zorgen werd omringd. Wij wensen jou Miraise, kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte om dit verlies te overbruggen en met liefde en dankbaarheid terug te denken aan jullie, mama en oma, die zoveel voor jullie betekende.

Wij als Probus zullen haar blijven gedenken als een loyale en goedlachse vrouw, die hield van de Probusvrienden en vooral zullen we haar gedenken als we onze jaarlijkse Petanquewedstrijd spelen en de Bormans wisselbeker wordt uitgereikt.

Vaarwel Yvonne.