-  Betekenis en doel van PROBUS

-  Historiek en ontwikkeling PROBUS  BELGIE

-  C.I.C.

-  Coördinatoren

-  Jaarverslag Probus

 

 

 

 

Betekenis en doel van PROBUS

“PROBUS”, een vereniging met een benaming afkomstig uit het Engels, – Association of retiredPROfessional and BUSiness-people – werd in 1965 in Groot-Brittannië opgericht door een lid van Rotary Club Caterham : Harold Blanchard. Probus is een multidisciplinaire vereniging van personen, die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies grotendeels achter zich hebben gelaten. Velen hebben bij het verlaten van het actieve beroepsleven ondervonden hoe broos de vriendschap is en hoe vlug de onmisbare professionele relatie omslaat in vergetelheid. Probus biedt hen de mogelijkheid nieuwe hechte en blijvende vriendschaps-banden te smeden. Deze personen, met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging, verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip. Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven, ze is geen serviceclub en heeft commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het Coördinatie- en Informatiecentrum C.I.C. Probus-Belgium.

 

Historiek en ontwikkeling van PROBUS BELGIE

In ons land werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring. George was ook als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs. Stany Verougstraete, lid van Probusclub Dendermonde en oprichter van het C.I.C. in 2001, volgde hem in deze functie op van 2000 tot 2005. Wereldwijd overschrijdt PROBUS 5000 clubs en telt op heden meer dan 425.000 leden. In België zijn er op dit ogenblik 109 clubs met meer dan 3800 leden. PROBUS is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van ROTARY INTERNATIONAL en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan. PROBUS is volledig onafhankelijk van ROTARY maar heeft er wel nauwe banden mee. Bij het stichten van een nieuwe Probusclub zal de stichtende peterclub, contact opnemen met het C.I.C. PROBUS BELGIUM, zodra het initiatief voor de vorming van een nieuwe club genomen is. Het C.I.C dient formeel zijn akkoord te bevestigen met de oprichting van een nieuwe club. De nationale co-ordinator of een regionale coördinator zal op zijn beurt de bestaande Probusclubs uit de betrokken regio inlichten. De initiatiefnemer zal een groep personen bijeen-brengen die aan de verplichte voorwaarden voor het Probus-lidmaatschap beantwoorden. Hij zal deze groep leiden tot het bestuur van de nieuwe Probusclub is samengesteld. Hij kan optreden als stichtend voorzitter of eventueel een adviserende functie vervullen in de beginfase van de nieuwe club. Pas wanneer de nieuwe Probusclub voldoet aan de door het C.I.C. gestelde criteria kan zij gecharterd worden. Zij stuurt hiertoe de vraag om toestemming om gecharterd te worden en om het recht het logo en de naam Probusclub te gebruiken naar de natio-naal coördinator die deze vraag voorlegt aan het C.I.C.
Huidig Nationaal Coördinator Probus België is YVAN VANDEWALLE

 

C.I.C

Het "Centrum van informatie en coördinatie", afgekort CIC, werd opgericht in zijn huidige vorm in januari 2001 door Stany Verougstraete van de Dendermonde PROBUS club. • Zoals de naam al suggereert, is het C.I.C. in de eerste plaats een centrum van informatie ten dienste van de clubs. • Het Comité is samengesteld uit 7 leden: de nationale coördinator en 6 regionale coördinatoren (4 Nederlandse en 2 Franstalige). Binnen het C.I.C. het aantal coördinatoren in verhouding tot het aantal clubs per regio. De nationale coördinator wordt geacht nationale coördinator wordt geacht tweetalig te zijn. • Het Comité komt ten minste 4 keer per jaar bijeen en de leden trachten alle vergaderingen bij te wonen .


 

Regionale Coördinator

Probus Genk hoort bij Regio 4, met als regionaal coördinator Frederik DECA. Email-adres :frederikdeca@skynet.be
Probus Regio 4 behelst de volgende clubs : Aarschot, Bilzen-Aldenbiesen, Diest, Genk, Genk Kattevennen, Genk Martinus, Halle, Hasselt 1, Hasselt Don Christoph, Hasselt Herckenrode, Kempenland, Kempen-Maas, Landen-Pepijn, Leuven, Leuven Vesalius, Maasland, Overijze-Zoniën, Pajottenland-Heyde, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tienen-Thuinas, Tongeren-Ambiorix


 


  FREDERIK DECA


 

 

Gebouwd met Drupal